DESPRE PROIECT

Fágáș. Perspective multiculturale - consolidarea antreprenoriatului cultural din Cluj-Napoca în context interetnic româno-maghiar

Orașul Cluj-Napoca este un oraș multicultural, cu un procent important de locuitori de etnie maghiară, ceea ce se reflectă și la nivelul organizațiilor de cultură. În ceea ce privește teatrul, în oraș există organizații de spectacol atât în limba română, cât și în limba maghiară, de stat și independente. Publicul clujean însă rămâne unul în mare parte segregat pe criterii etnice, ceea ce înseamnă că oferta culturală locală, a cărei complexitate derivă tocmai din diversitatea ei, nu este accesată în plin decât de un număr mic de spectatori care frecventează spațiile teatrale de ambele limbi.

Reactor de creație și experiment și Váróterem Projekt își propun desegregarea publicului de teatru clujean printr-un program comun de evenimente care îl va provoca la a descoperi întreaga amploare și complexitate a scenei locale. Un schimb de spectacole între cele două organizații și o comunicare bilingvă vor reprezenta un prim pas în creșterea accesului la cultură al locuitorilor Clujului, vorbitori de limba română și maghiară, în dezvoltarea acestui public și în promovarea diversității culturale.

Două coproducții bilingve vor sonda din multiple perspective tema conviețuirii multiculturale, implicând publicul clujean în documentare, pentru a oferi o imagine loială și percutantă a comunităților clujene și a ajuta la o cunoaștere și comunicare reciprocă. Colaborarea dintre cele două teatre va fi de asemenea un bun prilej de explorare a unor teme și instrumente noi de expresie artistică, dezvoltând sectorul cultural local în direcții inovatoare.

Dezvoltarea profesională a artiștilor și administratorilor celor două teatre se va realiza și prin parteneriatul cu Para Film & Teater, organizație din Norvegia care va intermedia desfășurarea unor ateliere de dezvoltare artistică și managerială. Atelierele vor viza alte modalități de sustenabilitate a acestui demers comun, metode și instrumente de comunicare cu un public multicultural, gândirea de produse culturale pentru acest public, precum și moduri de abordare a temei conviețuirii interetnice în cadrul unor procese artistice și tehnici de lucru în echipe bilingve.

• Promotor de proiect: Asociația Reactor de creație și experiment
• Parteneri de proiect: Váróterem Projekt (România) și Para Film & Teater (Norvegia)
• Valoarea totală a proiectului: 983.475,20 lei (198.758,15 euro)
• Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 983.475,20 lei (198.758,15 euro)
• Durată: 16 luni
• Locație de implementare: Spațiul Reactor și ZIZ – art and social area (Cluj-Napoca)

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 - 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro