A PROJEKTRŐL

Fágáș: multikulturális perspektívák - a kulturális vállalkozói szellem erősítése Kolozsváron, román-magyar interetnikus kontextusban

Kolozsvár egy multikulturális város, magas a magyar nemzetiségűek száma, ami a kulturális szervezetek szintjén is megmutatkozik. Ami a színházat illeti, a városban román és magyar előadó művészeti szervezetek is működnek, államiak és függetlenek egyaránt. A kolozsvári közönség azonban továbbra is nagyrészt etnikai alapon szegregálódik, ami azt jelenti, hogy a helyi kulturális kínálat, amelynek összetettsége éppen a sokszínűségéből fakad, csak egy kis számú néző számára érhető el teljes mértékben, akik a román és magyar nyelvű színházakat is látogatják. A Reactor de Creație și Experiment és a Váróterem Projekt célja, hogy a kolozsvári színházi közönséget egy olyan közös programmal egyesítse, amely a helyi színházi élet teljes spektrumának és összetettségének felfedezésére ösztönzi a nézőket. A két szervezet közötti előadáscsere és a kétnyelvű kommunikáció az első lépés lesz a kolozsvári román és magyar nyelvű lakosság kultúrához való hozzáférésének növelésében, a közönség fejlesztésében és a kulturális sokszínűség előmozdításában. A két, kétnyelvű koprodukció a multikulturális együttélés témáját vizsgálja több nézőpontból, bevonva a kolozsvári közönséget a dokumentációba, hogy egy élethű és erőteljes képet kapjunk a kolozsvári közösségekről, ezzel is segítve a kölcsönös megismerést és kommunikációt. A két színház együttműködése jó alkalom lesz arra is, hogy új témákat és művészi kifejezési eszközöket fedezzenek fel, innovatív irányokba fejlesztve a helyi kulturális szektort. A két színház művészeinek és menedzsereinek szakmai fejlődését a Para Film & Teater norvég szervezettel való partnerség révén is megvalósítják, amely két művészeti és két menedzsmentfejlesztési műhelymunkát is biztosít a projekt keretén belül. A műhelymunkák középpontjában a közös megközelítés fenntartásának egyéb módjai, a multikulturális közönséggel való kommunikáció módszerei és eszközei, az e közönség számára készült kulturális termékekről való gondolkodás, valamint az interetnikus együttélés témájának megközelítési módjai, a művészeti folyamatokban és a kétnyelvű csapatokban való munka technikái állnak.

• Project gazda: Reactor de creation e experiment Association
• Partnerek: Váróterem Projekt (Románia) és Para Film & Teater (Norvégia)
• A projekt teljes értéke: 983.475,20 lej (198.758,15 euró)
• A vissza nem térítendő finanszírozás összege (85% EGT-támogatás és 15% nemzeti költségvetés): 983 475,20 lej (198 758,15 euró)
• Időtartam: 16 hónap
• A lebonyolítás helye: a Reactor és a ZIZ - art and social area (Kolozsvár) terei

A FINANSZÍROZÓRÓLAz EGT Alap támogatások Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság hozzájárulását jelentik az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a 15 kelet- és dél-európai és balti országgal fennálló kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. Ezeket a finanszírozási mechanizmusokat az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján hozták létre, amely az EU tagállamait, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát a belső piacon egyenrangú partnerként egyesíti. A három ország 1994 és 2014 között összesen 3,3 milliárd euróval, a 2014-2021-es finanszírozási időszakban pedig 1,55 milliárd euróval járult hozzá a programhoz. További részletek a következő honlapokon találhatók: www.eeagrants.orgwww.eeagrants.ro

A RO-CULTURA programot a Kulturális Minisztérium által a Projektmenedzsment csoport valósítja meg, és általános célja a gazdasági és társadalmi fejlődés erősítése a kulturális együttműködés, a kulturális vállalkozás és a kulturális örökség megőrzés révén. A program költségvetése megközelítőleg 34 millió euró. További részletek a www.ro-cultura.ro oldalon találhatók.