Előbemutató:október 4, 20:00 órától

Bemutató:október 5, 20:00 órától

A Reactor decreație și experiment- ben

 

A kétnyelvű, román és magyar, előadás egy multikulturális város hangulatát ragadja meg, miközben az emberek, valamint az emberek és helyek közötti kapcsolatokról beszél.

 

Vannak emberek, akik elmenekülnek onnan, ahol születtek, mert úgy érzik, hogy ott nem tudnak fejlődni, mások viszont egész életükben ugyanazon a helyenmaradnak, mert csak ott tudnak fejlődni, ahol a gyökereik vannak. Az előbbiekúgy cipelik a történeteiket, mint nehéz poggyászt, az utóbbiak súlyosgyökereikkel együtt építik saját meséjüket.  

Mindezek az emberek egy városban találkoznak, mondjukKolozsváron, de nem feltétlenül, egy technologizált, fiatal, turisztikai,multikulturális városban, amelyről jó kép alakult ki, és a fotóművészek szerinta legjobb képet az "arany órában", napfelkeltekor vagy napnyugtakorlehet készíteni, amikor a fény meleg és lágy. Az arany óra vakító fényén túlvannak azonban az emberek és az ő történeteik, amelyek összefonódnak, a beszéltnyelvtől függetlenül is. Mi történik, miután a lágy, meleg fény eltűnik?

 

Az előadás a Reactorés a Váróterem Projekt koprodukciója, és a Fágáș: multikulturális perspektívák - a kulturális vállalkozói szellemerősítése Kolozsváron, román-magyar interetnikus kontextusban projekt keretén belül jött létre. A projektet a RO-CULTURA program A kulturális vállalkozói szellem és közönségfejlesztés című felhívás keretében az EGT Alap 2014-2021 közötti időszakra szóló támogatás finanszíroz.

A projekt célja a két színház együttműködése, valamint a kolozsvári közönség bővítése azáltal, hogy a városromán és magyar független színházi palettájának egységes szemléletét kínálja.

Aprojekt értéke 983.475,20 lej (198.758,15 euró) vissza nem térítendő támogatás, 2022 novemberétől 2024 februárjáig tart, és célja, hogy összehozza a kolozsvári román és magyar színházi közönséget, két független színház, a Reactor de creație și experiment és a Váróterem Projekt közös rendezvény programjánkeresztül (melyben két előadáscsere, és két, két kétnyelvű koprodukció istartozik). A projekt a kolozsvári kulturális szereplők szakmai fejlesztését ismagában foglalja, amelyet a norvég Para Film & Teater szervezet koordinál.

AZ ARANYÓRÁN TÚL

Írta: Ovidiu Cioclov

Magyarra fordította: Zsolt Csepei

Rendezte: Ovidiu Caița

Díszlet: Mihai Păcurar

Játszák: Andrada Balea, Zsolt Csepei, Levente Imecs-Magdó, Alina Mișoc, Emőke Pál, Tavi Voina

Technikusok: Cătălin Filip, Júlia Sipos

 

Az előadás időtartama 90 perc és 14 évenfelülieknek ajánlott.

 

***

Az EGT Alap támogatások Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság hozzájárulását jelentik az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a 15 kelet-és dél-európai és balti országgal fennálló kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. Ezeket a finanszírozási mechanizmusokat az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján hozták létre, amely az EU tagállamait, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát a belső piacon egyenrangú partnerként egyesíti. Ahárom ország 1994 és 2014 között összesen 3,3 milliárd euróval, a 2014-2021-es finanszírozási időszakban pedig 1,55 milliárd euróval járult hozzá aprogramhoz. További részletek a következő honlapokon találhatók: www.eeagrants.org,  www.eeagrants.ro .

A RO-CULTURA programot a Kulturális Minisztérium által a Projektmenedzsment csoport valósítja meg, és általános célja a gazdasági éstársadalmi fejlődés erősítése a kulturális együttműködés, a kulturális vállalkozás és a kulturális örökségmegőrzés révén. A program költségvetése megközelítőleg 34 millió euró. További részletek a www.ro-cultura.ro oldalon találhatók.