Előbemutató: Február 16, 20:00 óra

Bemutató: Február 17, 20:00 óra

A Reactor de creație și experiment-ben

 

A Wonders of Transylvania egy interdiszciplináris ál-dokumentaristaelőadás egy generációk közötti traumákkal és feszültségekkel terheltközösségről, az együttélés és megbékélés lehetőségeiről, valamint párhuzamosnarratívákról.

Egy román és magyar színházi társulat egyeurópai projekt keretében "Erdély csodáiról" szóló előadást mutat be.Egy budapesti rendezőt kérnek fel a produkcióra, de a kezdetben ígéretesnektűnő folyamat számos akadályba ütközik útközben. A közös történelem és a közöskulturális értékek kimondása nehezebbnek bizonyul, mint azt a csapat várta, apolitika, a betegségek és a vis maior események pedig a szerencsétlenségekhosszú láncolatát hozzák létre, amelyhez mind az előadásnak, mind a sajátelképzeléseiknek alkalmazkodniuk kell.

Azelőadás devised módszerrel jött létre, amelyet hosszas kutatómunka előzött meg.Rendezője Boross Martin, magyar drámaíró, színház- és filmrendező. Martin aStereo Akt színházi kollektíva (az előadás partner-producere) művészeti vezetője,aki a posztdramatikus, politikai és interdiszciplináris színház irántérdeklődik, és gyakran kísérletezik a közönség nem szokványos pozicionálásávalés részvételével.

Az előadás dramaturgiáját Alexa Băcanu ésBoross Martin jegyzi, a díszletért (valamint a plakátért)  Mihai Păcurar, a jelmezekért pedig GáborZsófi felel. Zenéjét Bartha Márk (Magyarország) írta. Minden technikairészletért Cătălin Filip felel. Az előadás rendezőasszisztensei Turós Ágnes ésȘtefana Olar. A csapat tagjai: Alexandra Caras, Gáspár-Barra Szilárd, KolczaRebeka, Oana Mardare, Pál Emőke, Tavi Voina. Videón közreműködik: AndradaBalea, Doru Mihai Taloș, Cătălin Filip, Alina Mișoc.

 

Az előadás időtartama 105 perc, és 14éven felülieknek ajánlott.

A Wonders of Transylvania előadás román,magyar és angol nyelvű, angol, magyar és román felirattal.

Az előadás aReactor és a Váróterem Projekt koprodukciója, és a Fágáș: multikulturálisperspektívák - a kulturális vállalkozói szellem erősítése Kolozsváron,román-magyar interetnikus kontextusban projekt keretén belül jött létre. Aprojektet a RO-CULTURA program A kulturális vállalkozói szellem ésközönségfejlesztés című felhívás keretében az EGT Alap 2014-2021 közöttiidőszakra szóló támogatás finanszíroz.

A projekt célja akét színház együttműködése, valamint a kolozsvári közönség bővítése azáltal,hogy a város román és magyar független színházi palettájának egységesszemléletét kínálja.

Aprojekt értéke 983.475,20 lej (198.758,15 euró) vissza nem térítendő támogatás,2022 novemberétől 2024 februárjáig tart, és célja, hogy összehozza a kolozsváriromán és magyar színházi közönséget, két független színház, a Reactor decreație și experiment és a Váróterem Projekt közös rendezvény programjánkeresztül (melyben két előadáscsere, és két, két kétnyelvű koprodukció istartozik). A projekt a kolozsvári kulturális szereplők szakmai fejlesztését ismagában foglalja, amelyet a norvég Para Film & Teater szervezet koordinál.

Az előadásokrajegyeket online, az Eventbook oldalán lehetmegvásárolni: https://eventbook.ro/hall/reactor-cluj.

 

***

Az EGT Alap támogatások Izland, a Liechtensteini Hercegség és a NorvégKirályság hozzájárulását jelentik az Európai Gazdasági Térségen belüligazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a 15 kelet-és dél-európai és balti országgal fennálló kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.Ezeket a finanszírozási mechanizmusokat az Európai Gazdasági Térségről szólómegállapodás alapján hozták létre, amely az EU tagállamait, valamint Izlandot,Liechtensteint és Norvégiát a belső piacon egyenrangú partnerként egyesíti. Ahárom ország 1994 és 2014 között összesen 3,3 milliárd euróval, a 2014-2021-esfinanszírozási időszakban pedig 1,55 milliárd euróval járult hozzá aprogramhoz. További részletek a következő honlapokon találhatók:www.eeagrants.org,  www.eeagrants.ro .

 

A RO-CULTURA programot a Kulturális Minisztérium által aProjektmenedzsment csoport valósítja meg, és általános célja a gazdasági éstársadalmi fejlődés erősítése a kulturális együttműködés, a kulturálisvállalkozás és a kulturális örökségmegőrzés révén. A program költségvetésemegkö